Ja, det trengs en slik gjennomgang. NAV har blitt mer byråkratisert og mer fokusert på besparelser de siste årene. Det har dessuten blitt gjort alvorlige feil. I behandlingen av Granskingsutvalgets rapport om EØS-saken, NOU 2020:9 stemte MDG som eneste parti utenom Rødt for å oppnevne en granskningskommisjon for å ytterligere belyse ansvarsforholdene.