Ja! Det er både fornuftig og etterlengta med ein gjennomgang i NAV. Både for tilsette og for brukarar. Her er eit framlegg som har blitt utarbeida i samarbeid med fagforeiningane i Nav. Den understreka behovet for ei effektiv organisering basert på tillit, kompetanse og lokal forankring. Kjekt om de vil lese!

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=83655