SV støttar ein heilskapleg gjennomgang. Framfor stadige nedskjeringar, vil SV sikre at NAV har nødvendige ressursar for å sikre tillit og kompetanse.