Eit av hovudmåla i NAV-reforma var at alle med behov for ei eller annan offentleg ordning fekk ein stad å henvende seg. KrF ser behovet for justeringar og forbetringar av NAV