NAV har fleire forbedringsområder som det forventes blir jobbet med, feks tilgjenglikghet. KrF ser ikke behovet for en stor og omfattende gjennomgang nå.