Senterpartiet jobber kontinuerlig med å løse de systematiske utfordringene NAV gir brukerne. Vi ser at NAV-reformen ikke fungerte helt etter intensjonene. Målet var en dør inn, men vi ser at saksbehandlere har et stort trykk og en del mennesker opplever at man blir en kasteball rundt i systemet. En viktig satsing i arbeidet med å løse denne problematikken blir å flytte mer ressurser ned til de folkene som møter brukerne hver dag,  og gi dem mer tillit og ansvar. Slik at vi kan sikre flere mennesker forutsigbarhet. Vi ser også med bekymring på at flere kontor blir lagt ned i distriktene, dette skaper avstand og hjelper ikke mennesker i en sårbar situasjon.