Ja. Rødt ønsker å bringe tilliten tilbake i trygdesystemet. De ansatte i NAV gjør en god jobb innen rammene de har, men Rødt ønsker å styrke etaten gjennom å stanse nedbyggingen av NAV-kontorene, redusere dokumentasjonskravene, og gjerne noe om verdien av møtet mellom de som trenger hjelp og ansatte. Vi motsetter oss forsøkene på å spare penger i Nav-systemet ved å flytte stadig mer av saksbehandlingen over på nett. Mennesker som mottar trygd og stønader skal behandles med verdighet og respekt av den norske velferdsstaten. Det minste man kan forvente av velferdsstaten er å få møte et menneskelig ansikt om man ønsker det.