Ja. MDG vil legge til rette for tettere samarbeid mellom behandlere, interesseorganisasjoner som arbeider med avrusing, kommunehelsetjenesten og NAV med en målsetting om å bidra til å redusere bruk og misbruk, kriminalitet og skadevirkninger. NAV er til for brukerne, så det må bli lettere å komme i kontakt med NAV når man trenger det. Derfor vil vi utvide åpnings- og telefontidene, opprette antall NAV-kontorer, og sørge for at vedtak og annen kommunikasjon faktisk er forståelig for brukerne. Vi vil også gjøre det lettere å kombinere utdanning eller arbeid med helsebehandling. Samtidig vil vi styrke samarbeidet mellom helsesektoren og NAV for å legge til rette for å kombinere utdanning eller arbeid med behandling.