Ja. Rødt vil gjøre mange ting med NAV. Vi mener at NAV er organisert for byråkratisk og hindrer at mange i uavklart arbeidssituasjon får den hjelpa de trenger. Vi ønsker å styrke etaten ved å stanse nedbyggingen av NAV-kontorer og vi ønsker å redusere dokumentasjonskravene. Kort sagt kan jeg si at vi vil støtte en helhetlig gjennomgang av NAV.