Rødt har vedtatt at vi ønsker avkriminalisering av narkotika, og støtter i hovedsak rusreformutvalgets forslag til rusreform. Men vi mener finansiering er ekstremt viktig og at en sånn reform må følges av økte budsjetter for de instansene som skal sikre hjelp og oppfølging.