Rødt ønsker en kunnskapsbasert og human ruspolitikk der man ser på rusavhengighet som et sosial- og helseproblem, ikke et kriminalitetsproblem. Vi er for en rusreform der brukere av narkotiske stoffer ikke kriminaliseres, men tilbys gode hjelpetiltak. Vi er imidlertid opptatt av at disse endringene må følges opp av økte ressurser til lavterskel helse- og sosialtilbud i kommunene, på skolene og i helsetjenesten.