Ja! Rusreformen er en veldig viktig reform for Venstre, og jeg var svært stolt da jeg la den fram sammen med helseminister Bent Høie. Det er behov for å erstatte straff med hjelp i ruspolitikken. Straff hever terskelen for at ungdom tør å be om hjelp, og dytter unge og sårbare ungdom ut i kriminalitet. Vi mener derfor at reformen er nødvendig både for å hjelpe rusavhengige, men også hindre at flere unge havner ut i større problemer. For oss handler det om at noen av de menneskene som har det aller vanskeligst må bli møtt på en helt annen måte. Mange tiårs strafferegime har ikke fungert. Forskningen viser at straff ikke hjelper rusavhengige med problemene sine, men fører til stigmatisering og utenforskap. Frykten for straff gjør at mange unngår å be om hjelp. Det har kostet liv, og må ta slutt.