Ja, MDG har lenge vært en forkjemper for en human ruspolitikk basert på avkriminalisering. Rusmisbruk er en enormt kompleks samfunnsutfordring, men straffelinjen er et feilskjær både etisk og kunnskapsmessig. Vi må jobbe på flere nivåer for å få resultater, bl.a. forebygge dårlige oppvekstkår, komme tidlig inn i behandling av psykiske lidelser, drive opplysningsarbeid blant barn og unge, og tenke skadebegrensing for dem som ikke klarer å leve et rusfritt liv.