JA, men jeg er bekymret for om det settes av nok ressurser i helse til å hjelpe godt nok. Derfor mener jeg at helse og sosialtjenesten må styrkes på dette feltet.