Ja, både jeg og Rødt vil avkriminalisere bruk og besittelse av rusmidler til eget bruk. Alt for lenge har vi ført en skadelig politikk med straff som det fremste virkemiddelet. Det har på ingen måte vært en vellykka linje, derfor er det nødvendig med en rusreform nå. Vi ønsker en kunnskapsbasert og human ruspolitikk der man ser på rusavhengighet som et sosial- og helseproblem, ikke et kriminalitetsproblem.