Ja, SV støtter rusreformen hvor man flytter fra juss til helse. Straff er dokumentert å ikke fungere slik at det er på tide å yte hjelp til de som trenger. Samfunnets ressurser må brukes på forebygging, oppfølging og hjelp til de som trenger det, Men forslaget er ikke godt nok, det må følge midler ut til kommunene slik at intensjonen faktisk kan realiseres. Men en holdningsendring er et langt skritt på rett vei mot en mer helhetlig ruspolitikk Så må man også følge nøye med på politiets rolle ovenfor en unge, slik at de fanges opp og tilbys oppfølging