Rødt ønsker å erstatte straff med helsehjelp, og støtter derfor hovedtrekkene i rusreformen. Vi er imidlertid opptatt av at disse endringene må følges opp av økte ressurser til lavterskel helse- og sosialtilbud i kommunene, på skolene og i helsetjenesten.