JEG VIL STØTTE AT HELSEHJELP SKAL GIS FRAMFOR STRAFF, MEN JEG VIL IKKE STØTTE ET GENERELLT STRAFFEFRITAK FOR BRUK AV BRUKERDOSER MED ILLEGALE RUSMIDLER. JEG VIL HA BEDRE OPPFØLGING AV BRUKERE OG OGSÅ PÅRØRENDE.