Fremskrittspartiet er for en rusreform som gir de tunge rusavhengige og unge som er på vei til å bli rusavhengige bedre oppfølging og helsehjelp. Samtidig er det viktig at brudd på narkotikaforbudet møtes med reaksjoner. Oppfølgingen av de yngste må forsterkes kraftig og vi må sikre at politiet får de virkemidlene de trenger til å fortsette kampen mot narkotika. Disse to punktene vil være de viktigste for FrP under behandlingen av reformen.