Selvfølgelig! Rusavhengige skal møtes med hjelp, og ikke straff. Vi bruker for mye politiressurser til å løpe etter ungdommer med litt hasj i lomma. Det er den organiserte kriminaliteten bak narkohandel som skal straffes, ikke brukerdosene. Rusavhengige må møtes med et sterkt behandlingsapparat og forebygging av rusmisbruk må i gang tidlig.