Arbeiderpartiet har lenge ønsket en rusreform der personer med tung avhengighet møtes med hjelp framfor straff. Et klart flertall på vårt landsmøte gikk inn for dette, men avviste regjeringens forslag om avkriminalisering for alle grupper. Vi mener Regjeringens forslag er mangelfullt, blant annet mangler en plan for styrket behandlings- og oppfølgingstilbud, spesielt i kommunene. Vi vil styrke den tverrfaglige innsatsen rundt unge, begrense hvor lenge små overtredelser forblir på rullebladet og gjøre det trygt å be om hjelp.