KrF ønsker å sikre et bedre helsetilbud til rusavhengige. Det har vi jobbet for i lang tid, og det er utrolig viktig at vi fortsetter med. Men KrF er imot avkriminalisering av narkotika, og vi er bekymret for at det senker terskelen for at ungdom eksperimenterer med narkotika. En reform av ruspolitikken må ikke være til hinder for arbeid som kan forebygge og avdekke bruk av narkotika.   Rusreformutvalgets forslag gikk på noen punkter for langt, og KrF fikk viktige gjennomslag i regjeringens behandling, blant annet at oppfølgingssamtale ble obligatorisk og ikke-straffbare brukerdoser ble kraftig redusert. Dette var gode endringer i forslaget til ny rusreform som regjeringen la frem.