Arbeiderpartiet har lenge ønsket en rusreform der personer med tung avhengighet møtes med hjelp framfor straff. Et klart flertall på vårt landsmøte avviste likevel regjeringens forslag om avkriminalisering for alle grupper. Vi vil styrke den tverrfaglige innsatsen rundt unge, begrense hvor lenge små overtredelser forblir på rullebladet og gjøre det trygt å be om hjelp. Jeg er for rusreformutvalgets forslag, og vil fortsette å jobbe for at hjelp skal erstatte straff.