Et godt og inkluderende samfunn er den viktigste forutsetningen for å forebygge misbruk. Samfunnets ressurser må brukes på forebygging, oppfølging og hjelp til dem som trenger det, ikke straff. SV mener det er på tide med et historisk skifte i norsk ruspolitikk, avkriminalisering av ulovlige rusmidler og en kraftig styrking av behandlingsapparatet for dem som får rusproblemer