Ja. I tillegg mener vi at venstresiden burde grepet sjansen til å gjøre reformen til en mer sosial reform, og budsjettert med økte overføringer til å gjennomføre de oppgavene som skal bidra til hjelp og ikke straff.