Ja. MDG har lenge vært en forkjemper for en human ruspolitikk basert på avkriminalisering. Straffelinjen er et feilskjær. Vi må jobbe på flere nivåer for å begrense rusmisbruk, for eksempel å forebygge dårlige oppvekstkår, komme tidlig inn i behandling av psykiske lidelser, drive opplysningsarbeid blant barn og unge, og tenke skadebegrensing for dem som ikke klarer å leve et rusfritt liv.