SV meiner det er på tide med eit historisk skifte i norsk ruspolitikk, avkriminalisering av ulovlege rusmidlar og eit kraftig styrking av behandlingsapparatet for dei som får rusproblem. Det vil gje god hjelp til å førebyggje og hjelpe dei som treng det.