Ja.  Rusreformen er ein svært viktig reform for Venstre. Straff hevar terskelen for at ungdom torer å be om hjelp. Reformen er difor nødvendig både for å hjelpe rusavhengige, men også hindre at fleire unge hamnar ut i større problem. Eg trur på tillit, relasjon og omsorg. Ikkje straff som skadar meir enn det hjelper.