MDG har lenge vært en forkjemper for en human ruspolitikk basert på avkriminalisering. Straffelinjen er et feilskjær både etisk og kunnskapsmessig. Vi må jobbe på flere nivåer for å få resultater, bl.a. forebygge dårlige oppvekstkår, komme tidlig inn i behandling av psykiske lidelser, drive opplysningsarbeid blant barn og unge, og tenke skadebegrensing for dem som ikke klarer å leve et rusfritt liv.