MDG er svært tilfreds med at regjeringa har lagt fram et forslag til reform av norsk ruspolitikk, der det grunnleggende prinsippet er at mennesker med rusproblemer skal få hjelp og ikke straff. Jeg støtter rusreformen helhjertet. Endelig har vi en rusreform som ser enkeltmennesket. Det er på høy tid at vi gjør radikale endringer med norsk ruspolitikk. Straff forsterker skadevirkningene av rusbruk. Straffen vil, enten det dreier seg om bøter eller fengsel, uunngåelig forverre livssituasjonen for dem som rammes. Frykten for sanksjoner bidrar også til at rusbrukere, både de som prøver det engang i blant på fest og de som er alvorlige avhengige, unnlater å søke helsehjelp. Norge har hatt en hard straffelinje, og ligget på europatoppen i antall overdosedødsfall. Samtidig ser vi at land som har avkriminalisert rusmidler ikke opplever store økninger i bruk eller alvorlige skader - heller det stikk motsatte. Erfaringen viser at den norske ruspolitikken ikke har fungert. Bevisbyrden ligger på de som vil beholde dagens “straff og skam”-system, ikke vi som vil avkriminalisere.