Nei. Senterpartiet har fremmet alternative forslag til regjeringens rusreform. Forslag om en differensiert modell der rusavhengige skal møtes med hjelp, ikke straff, men der man ikke tillater en generell avkriminalisering.