Ja, jeg kommer til å stemme for regjeringens forsalg til rusreform. Rusreformen var en viktig sak Høyre gikk til valg på i 2017, og som vi fikk gjennomslag for både på Jeløya og Granavolden. Saken ligger nå til behandling i Stortinget og Høyre er i dialog med aktører og andre partier for å finne en god løsning som gir denne reformen flertall. Målet er å sikre flertall for at straff erstattes med hjelp, og at den hjelpen blir så god som mulig.