Dark Overlay

Høringssvar til KD om endringer i Universitets- og høyskoleloven

Avgitt februar 2009