Kristin Aldridge er fornøyd med å ha fått med viktige innspill

Kristin Aldridge er fornøyd med å ha fått med viktige innspill

Kunnskapsdepartementet inviterte til å komme med innspill til høringen, og FO har svart på denne. Du kan lese hele  høringgsvaret her: FOs innspill.

FO-Studentene er særlig opptatt av at praksisdelen i utdanningen må styrkes. Vi har blant annet i Khrono 11. september tatt opp en bekymring rundt dette. 

I tillegg har vi i vårt innspill til FO vært opptatt av at ferdighetstrening må ha en naturlig plass i kombinasjon med teoretisk kunnskap. Vi krever at det skal være simuleringsrom for ferdighetstrening på alle de aktuelle utdanningsinstitusjoner.