European Federation of Public Service Unions (EPSU)

European Federation of Public Service Unions (EPSU) holder kongress hvert fjerde år. Organsiasjonen har fire faste komiteer som står for mye av det løpende arbeidet. Disse komiteene tar for seg arbeidet innenfor statlig administrasjon, helse- og sosialspørsmål, infrastruktur og lokaladministrasjon.

EPSU arrangerer også jevnlige europeiske konferanser om aktuelle fagforeningsspørsmål av felles europeisk interesse. Organisasjonen er også partner i den sosiale dialogen i EU.