Public Services International (PSI / ISKA)

Public Services International (PSI) eller Internationalen för Stats- og kommunalanställda (ISKA) er en offisielt annerkjent frivillig organisasjon (NGO) for de offenlig ansatte vis a vis den Internasjonale Arbeidsorganisasjonen ILO. PSI/ISKA er en del av den globale fagbevegelsen.