International federation of Social Workers

International federation of Social Workers (IFSW) feiret sitt 50 års jubileum i 2006 og har som formål å fremme sosialt arbeid, styrke sosialarbeidernes organisering og stimulere til aktivitet. IFSW arrangerer jevnlig fagkonferanser, både på globalt og på regionalt nivå.  

International Social Work Journal

IFSW er en av organisasjonene bak International Social Work Journal