ifsw

International federation of Social Workers (IFSW) feiret sitt 65 års jubileum i 2021 og har som formål å fremme sosialt arbeid, styrke sosialarbeidernes organisering og stimulere til aktivitet. IFSW arrangerer jevnlig fagkonferanser, både på globalt og på regionalt nivå.

IFSW er organisert med to ledd, ett globalt og derunder fem regioner som forholder seg til kontinentene. 

FO representerer Norge i IFSW, og deltar som delegat i møtene til IFSW Europe og IFSW Global. 

International Social Work Journal

IFSW er en av organisasjonene bak International Social Work Journal

Har du spørsmål kan du kontakte rådgiver i FO Andreas Kikvik på e-post eller mobil.