Nordisk forum for sosialpedagoger (NFFS) består av sosialpedagogene i Danmark (SL), Færøyene (Færøya pedagogfelag), Grønland (PIP), Norge (FO), Finland (Talentia, Sosko), Island (Throskathjalfafelag Islands) og Sverige (SKTF).