SV vil innføre autorisasjon av sosionomer og barnevernspedagoger.