I Rødts program har vi vedtatt at vi støtter en autoriasasjonsordning for sosialfaglig personell på linje med dagens autorisasjon av helsepersonell.