Noen av de som jobber i førstelinjen i barnevernet har lite erfaring og behandler svært krevende saker. Derfor har Fremskrittspartiet programfestet at det må stilles krav om autorisasjon for å behandle saker om omsorgsovertakelse. I tillegg mener vi det bør mer praksis inn i fagutdanningen. Vi har foreløpig ikke konkludert med behov for autorisasjon for å inneha tittelen sosionom.