Barnevernspedagoger og sosionomer må få autorisasjon på lik linje med helsepersonell. Dette har vært et krav i 40 år, og tiden er overmoden. Jeg har fremmet forslag i Stortinget om å innføre en profesjonsspesifikk  autorisasjonsordning fordi vi mener dette vil bidra til økt tillit, kvalitet og profesjonalitet i tjenestene.