Rødt støtter en autorisasjonsordning på linje med dagens autorisasjon av helsepersonell for sosialfaglig personell.