Arbeiderpartiet vil sikre flere karriereløp for barnevernspedagoger, sosionomer og andre ansatte og flere stipendiatstillinger innen sosialt arbeid og barnevernsutdanning. Det må legges bedre til rette for at ansatte som har behov for det, får gjennomført nødvendig kompetanseheving.