Rødt er for en autorisasjonsordning for sosialpersonell, som sosionomer og barnevernpedagoger.