Barnevernspedagoger og sosionomer må få autorisasjon på lik linje med helsepersonell. Dette har vært et krav i 40 år, og tiden er overmoden. SV har fremmet forslag i Stortinget om å sikre en innføring av autorisasjonsordning fordi vi mener dette vil bidra til økt tillit, kvalitet og profesjonalitet i tjenestene.