Trenger mer info om hva som oppnås med slik autorisasjon.