Jeg er sjokkert over at dette ikke er på plass og vil selvfølgelig foreslå endringer i lovverket for å få dette på plass.