Rødt støttet en autorisasjonsordning for sosialpersonell, som for eksempel sosionomer og barnevernpedagoger, på linje med dagens autorisasjon av vernepleier.