Barnevernspedagoger og sosionomer må få autorisasjon på lik linje med helsepersonell, dette har vært et krav i 40 år, slik at tiden burde være moden nå. SV har fremmet forslag i Stortinget om å sikre en innføring av autorisasjonsordning fordi vi mener dette vil bidra til økt tillitt, kvalitet og profesjonalitet i viktige velferdstjenester.